• spokój i lekkość

    Lekkość

    Odnajduję spokój. Zamykam oczy i czuję, jak napływa, wypełnia mnie. Czuję równowagę, zgodę, cieszę się z tego, gdzie jestem, co robię i przede wszystkim kim się staję. Mimo niedoprecyzowanego celu idę do przodu i zbliżam się coraz bardziej do siebie.…