• spacer w lesie

    Minimalizm a relacje z ludźmi

    „Nie szko­da nicze­go, co minęło. Szko­da tyl­ko te­go, co jest te­raz i dzi­siaj, szko­da tych wszys­tkich godzin i dni, które tra­ciłem, które tyl­ko cier­pli­wie zno­siłem, które nie przy­nosiły ani darów, ani wstrząsów.” — Herman Hesse Na ogół minimalizm kojarzy się przede wszystkim z niewielką ilością posiadanych rzeczy, z…

  • lista minimalizm

    Stawiam na minimalizm

    Nie potrafię przypomnieć sobie momentu, w którym bym czegoś nie chciała, nie potrzebowała na jak najszybciej, na teraz, na już. Jestem fanką robienia list do wszystkiego, więc oczywiście mam też listę rzeczy, które muszę kupić/dostać/zdobyć w inny sposób. Lista takich…